Nya direktiv gällande klubbverksamhet och COVID-19

SKKs Centralstyrelse har under dagen fattat beslut om att all klubborganiserad verksamhet ställs in fram till och med 31 maj 2020 (kan dock komma att förlängas vid behov).
Detta beslut omfattar samtliga klubbar inom SKK-organisationen och gäller all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Som ni säkert förstår så omfattar detta även våra utställningar ute i lokalklubbarna.

Mer information kring beslutet finner ni HÄR (Länk till SKK)