Nordiska Mästerskapen i Finland 2023

Nordiska Mästerskapet i Finland 2023

 

2023 är det Finska Dreverklubben, som arrangerar Nordiska Mästerskapet för drever. Mästerskapet kommer att gå i nordöstra delen av Finland och det är i första hand tassvilt som kommer att finnas på provmarkerna. Det kan finnas rådjur, men det rör sig endast om enstaka djur. Däremot kommer det troligen att förekomma ren på provmarkerna.

Eftersom resultaten i årets Har-SM inte uppfyller det som centralstyrelsen behöver veta för att kunna ta ut deltagarna därifrån, så vill vi uppmana er hundägare som äger duktiga harhundar att göra följande:

¤ Starta på minst ett drevprov med minst 1 hare som resultat under perioden 2022-08-21 till 2023-02-28.

¤ Anmäl ditt intresse, för att delta som Sveriges representant vid NM. Meddela i anmälan vilka drevprovsmeriter som åberopas. Skriv även om hunden är RR eller har tidigare erfarenhet av ren.

Värt att tänka på, är att de finska regelverken är hårda när det gäller väckning på slag. Din hund bör således inte ha lägre poäng än 3 p, på momentet ”Väckning på slag”.

 

Kontaktperson från centralstyrelsen är Jyrki Vouti. Det är även till honom som ni skickar er intresseanmälan till.

Jyrki Vouti

Tel:070-6627988

Mejl: jyrki.v@svenskadreverklubben.se

 

OBS! Sista anmälningsdag är 15 Mars 2023!

 

Svenska Dreverklubbens Jakt o Utställningskommitté