Medlemsavgifter

Det är många som har fått årets avi för medlemsskapet till dreverklubben med förfallodatum nu i januari. Glöm inte att betala den, så kommer årsboken komma som den ska i slutet av våren. Ni som har Kivra hittar säkert fakturan där.

Sen några år tillbaka sköter SKKs medlemshanteringen och medlemsskapen förnyas kontinuerligt över året, så alla ska inte betala nu i januari.

Vi har upptäckt att SKK inte riktigt kan hantera ungdomsavgifter, till och med det år ni fyller 25 år har ni rätt till den lägre medlemsavgiften, kontakta SKK Medlemsservice | Svenska Kennelklubben (skk.se) om ni inte har rätt medlemsavgift.

Gällande årsboken så skickas den sen förra året ut till alla som är medlemmar i april, dvs vi har frångått att göra flera utskick under året.