Kennelfullmäktige

Den 29 september-1 oktober hölls Kennelfullmäktige i Stockholm, SDK:s delegater var Martin Svensson och Kjell Andersson. Nedan kommer en resumé från Kjell kring mötets innehåll.

Tiden går undan så två år sedan förra KF känns väldigt kort. Vår nye ordförande Pecka Olsson har kommit igång på ett utmärkt sätt vilket märktes i hans inledningsanförande.

Flytten av kansliet från Rinkeby till Rotebro verkar alla vara nöjda med, inte minst med omgivningarna och tillgången till parkering. Ekonomiskt verkar det också vara en god investering.

Vid mötet på fredagen med Brukshundsklubben och jakthundsklubbarna försökte vi komma fram till gemensamma strategier för förhandlingarna med blandat resultat. Martin fick ta plats i den förberedande valberedningen vilket vi fått erfarenhet av hur mycket det kan betyda att det blir en bra valberedning.

Tyvärr fick inte sittande valberednings förslag stöd av alla, vilket på fullmäktige innebar att flera andra namn ropades upp på fullmäktige. Det såg ett tag illa ut för representationen av jägare i CS. Ingen kom med som ordinarie ledamot men efter den tredje slutna omröstningen blev Svenska Älghundsklubben ordförande Magnus Jensen 2:a ersättare och Svenska Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström, med minsta möjliga marginal, 4:e (sista ersättare) i CS. Det var inga jaktpolitiska frågor på agendan som tur var.

Den förberedande valberedningens förslag till valberedning klubbades på söndagens morgon utan problem vilket borgar för att hela organisationen beaktas. Förslag till att förhindra att helt nya namn kommer upp på sittande möten diskuterades bl. a. möjligheten att nominera efter att valberedningens förslag gått ut men att de finns presenterade i handlingar till KF. En del hävdade att det var en demokratisk rätt att ropa ett namn på mötet. Det är inte lätt att bygga en bra styrelse, vilket inte KF klarar av, men det finns ju kommittéer där mycket av arbetet görs.

Organisationsutredningen

Den allt överskuggande frågan var behandlingen av Organisationsutredningen som också var ett ämne på fredagskvällen och i vårt gemensamma möte på fredagseftermiddagen. Den känsligaste frågan var ”Färdriktning mot ett medlemskap”, vad det innebar och hur det skulle uppnås. Pecka hade lyssnat noga och kommit fram till samma slutsats som jag gjort. Det var att klubbarna under SKK skulle välja deras medlemshantering. Det skulle de göra för att den var så bra att man själva valde att ansluta sig. Vi har ju diskuterat detta länge och det är väl mera tidpunkten och kassörskapet som är osäkert. Ursprungligen var det meningen att det också skulle ingå en avgift till SKK centralt men vi får ju betala genom valpregistreringen och registrering av resultat mm. Dessutom var alla eniga om att vi skulle tappa medlemmar med ett sådant dubbelt medlemskap.

När SKK har medlemsregistret kan tidningen Hundsport med bilagor ingå i medlemskapet. En jakthundsbilaga var inget som lockade våra jakthundsklubbar som har sina egna tidskrifter. Risken att det blir konkurrens är uppenbar och inte kan ersätta det vi har. Behovet kommer givetvis att utredas. Utställningsbilagan kommer säkert att ha ett större underlag.

Andra möjligheter som är på gång för de som har sitt medlemsregister hos SKK är, On line registrering och anmälningar till prov och utställningar. Givetvis var de som hade byggt upp en egen bra medlemshantering, som Brukshundsklubben med 60 000 medlemmar, inte nöjda med att inte kunna ta del av de förmånerna.

De privata företagens intåg i SKKs verksamhet mottogs med blandade känslor, t.ex. i de nya hundsporterna (agility, rallylydnad mm) och kurser av olika slag. För oss kan det gälla viltspårprov i olika former.

HD och ED

Ett antal motioner i frågan om HD och ED visade på misstro mot avläsare och att inte allt redovisades öppet. Detta försökte CS att enbart lägga i en utredning men det var så starka intressen så man ville inte vänta med detta till att den var klar. För oss som tack och lov inte röntgar längre kan vi påverkas genom att det går åt IT-resurser för snabba lösningar som riskerar att annat får vänta.

Det var skönt att återvända hem när man väl lyckats ta sig igenom den nya Stockholms City station långt ner i underjorden.

Vill du veta mer kolla på SKKs hemsida.

2017-10-04
Kjell Andersson