Informationsbrev från CS

Bästa drevervänner,
Nu närmar sig jaktsäsongen för de flesta av oss dreverjägare, med stormsteg. För de med rådjursrena hundar har den med stor sannolikhet redan startat. Vi går en härlig tid till mötes!

Arbetet i CS har nu kommit igång igen, efter att ha gått på halvfart under sommaren. Vi följer de planer som vi tagit fram sedan tidigare och det har tillkommit en del aktiviteter som vi jobbar med.
Vad vi kan förstå så har det varit full fart i utställningsringarna under våren och sommaren, med mycket hundar som har visats upp. Vilket är fantastiskt roligt.

Vi vill återigen uppmärksamma er på att det fortfarande förekommer att det visas upp hundar på utställningar där hundägaren inte är medlem i SDK. Det är inte många men det förekommer. Var vänliga och fortsätt vara noggranna med att kolla upp detta, när folk anmäler sina hundar till utställningar och nu kommande drevprov.

Beträffande den polisanmälan som gjordes i mars, angående grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman. Dessvärre har det inte skett någonting i ärendet vad vi känner till. Som vi har informerat om tidigare, så kommer vi återkomma så snart det finns någon ny information i ärendet.

Undertecknad och Jim Söderberg kommer i år att vara med på SKKs kennelfullmäktige 27-29 september.

Nedan finner ni det mest aktuella från respektive kommitté.
Avelskommittén:
Avelkommittén har bjudit in alla lokala avelrådgivare till en träff, för att diskutera strukturen för det framtida avelsarbetet i klubben. Arbetet utgår ifrån de idéer som Jim presenterade på dreverstämman. Jim har även påbörjat en avelsutbildning.
Ekonomikommittén:
Det löpande arbetet löper på och medlemsantalet uppgår i skrivande stund till 3230 st medlemmar. Vi har god förhoppning om att medlemsantalet vid årsskiftet kommer överstiga förra årets 3262 st medlemmar, vilket är glädjande för klubben. Kommittén har även börjat titta på hur vår medlemshantering skall skötas i framtiden. Detta med anledning av att Lena Lindström önskar avsäga sig detta jobb framöver.
Jakt- och utställningskommittén:
Arbetet med årets olika mästerskap och tävlingar fortgår och är under kontroll. Unghundsprovet kommer i år att genomföras vid två olika datum, vilket det har gått ut information om tidigare. Arbetet med ett nytt rapporteringsprogram, (ersättning till Jyckedata), fortgår. Vi jobbar i dagsläget med två olika spår, varav det ena känns som mest trovärdigt i skrivande stund. Den variant av ”Hitta Älghund” som vi tidigare jobbat med och som vi trodde på, visade sig inte vara en framkomlig väg, enligt vår uppfattning. Orsakerna är framförallt hänförliga till kostnadsbild och äganderätt.
Mediakommittén:
Löpande arbete med hemsidan och en del reportage i olika tidskrifter. Ett stort arbete läggs för närvarande också ner på att vi skall uppfylla lagen om GDPR.
Vi önskar alla en trevlig kommande jaktsäsong med era drevrar.

Magnus Enocson
Ordförande
Anderstorp 2019-09-12