Information till SDK medlemmar

Informationsbrev till medlemmar rörande Hovrättsdom mot SDKs tidigare ordförande – 2022-12-01