Information till dreverklubbens medlemmar

Till Svenska Dreverklubbens medlemmar

För några veckor sedan fick Svenska Dreverklubben besked från Göta Hovrätt i Jönköping att de
fattat beslut om när förhandlingarna i det överklagade bedrägeriärendet mot vår tidigare ordförande
kommer att ske.

Förhandlingen kommer att genomföras som en endagsförrättning den 17 november 2022. Man
beräknar att hålla på hela dagen med start kl 09.00.

Det finns alltid en risk för att sådana här förhandlingar kan komma att ställas in med kort eller
mycket kort varsel. Hittills finns dock inget som tyder på att förhandlingarna kommer att hållas
bakom lyckta dörrar.

Ytterligare information kan läsas på Hovrättens hemsida där man presenterar vilka förhandlingar som
kommer att ske varje vecka.

 

Med vänlig hälsning
Lasse Rydstedt, Ordförande SDK
Dorotea 2022-10-28

Informationsbrev till medlemmar rörande åtal om grovt bedrägeri – 2022-10-28