Info från valberedningen

På grund av ett sent avhopp föreslår valberedningen som suppleant Peter Jönsson, Skånes dreverklubb, istället för Pernilla Jansson.