Handlingar till Dreverstämman 2024

Handlingarna till stämman är nu kompletta. Inbjudan går ut via mail till delegater.

§ 9 Dagordning Dreverstämman 2024

§ 12 Balansrapport 2022

§ 12 Balansräkning 2023

§ 12 Ekonomisk redovisn 2022 och budget 23

§ 12 Ekonomisk redovisn 2023 och budget 24

§ 12 Resultatrapport 2022

§ 12 Resultaträkning 2023

§ 12 Revisionsberättelse 2022

§ 12 Revisionsberättelse 2023

§ 12 SDK verksamhetsberättelse 2022

§ 12 SDK verksamhetsberättelse 2023

§ 16 Verksamhetsplan SDK 2024 – 2026

§ 17 Rambudget 24 – 26

§ 28. 1. Motion till DS 2024

§ 28. 2. Motion till DS 20240518

§ 28. 3. VSDK Motion poängsystem

§ 28. 4. VSDK provregler SM

§ 28. 5. Motion nr 1 från Södra Älvsborgs DK till dreverstämman 2024

§ 28. 6. Motion nr 2 från Södra Älvsborgs DK till dreverstämman 2024

§28.7 Proposition från CS 2024

Valberedningens förslag till DS 20240518

fullmakt-dreverklubben