Friskrivning av lungödem

Under avels- och uppfödarkonferensen 2022 diskuterades det att vi måste ta fram ett sätt att friskriva en hund från ett rapporterat lungödem. Centralstyrelsen har nu tagit fram en instruktion för vad som krävs att stryka ett inrapporterat lungödem. Detta gäller från och med oktober 2023.

Friskrivning av lungödem