CS-beslut angående utställningar

Vid centralstyrelsens senaste möte den 16 juni så togs beslutet att samtliga SDK:s utställningar t.o.m den 30:e september ställs in. Detta på grund av förändrade direktiv från SKK vilket försvårar förutsättningarna att arrangera utställningarna. Om direktiven från SKK skulle ändras före den sista september så kan nytt beslut komma att fattas av CS.

Länk till senaste mötesprotokollet