Beträffande corona-virus och utställningar

CS har de senaste dagarna fått ett antal frågor från olika lokalklubbar hur vi ställer oss till genomförande av planerade utställningar.

Vår uppfattning är att varje klubb skall följa de löpande rekommendationer/beslut som myndigheterna samt SKK fattar i frågan kring Corona-viruset. Slutligen är det givetvis upp till varje lokalklubb att besluta om man ska/vill genomföra planerad utställning, så länge beslutet inte bryter mot några beslut fattade av våra myndigheter eller SKK. Känns det olustigt att, p.g.a Corona- viruset, genomföra en utställning, är vår uppfattning att det är bättre att ställa in sin utställning.

SKK har beslutat att det är tillåtet att ställa in en utställning, till följd av dagens situation i samhället. En inställd utställning, kommer inte att ”straffas” av SKK, genom att man mister rätten att arrangera sin utställning kommande år.

OBS! Den klubb som eventuellt väljer att ställa in sin utställning, måste meddela detta till Ingvar Karlsson.

Det är även möjligt att försöka byta datum för sin utställning. Men kom ihåg att om man vill byta datum, får det inte finnas någon annan utställning inom en radie på 300 km, som går av stapeln samma datum. Kontakta Ingvar Karlsson, om ni önskar försöka byta datum på er utställning. Notera att CS inte ensamma kan besluta om att byta datum på en utställning, ett sådant beslut måste tas tillsammans med SKK.

Följ gärna vad SKK skriver/beslutar i ämnet, på SKK.se.

Centralstyrelsen