Avelspoäng för avkommor i Norge och Finland

Har du sålt en valp till Norge eller Finland?
Om avkomman har tagit pris i drevprov och är utställd så får du tillgodoräkna dig avelspoängen.
Vi går igenom norska Dogweb och finska Koiranet men eftersom det är ett manuellt jobb så är det lätt att missa en hund. Meddela oss gärna, så kan vi dubbelkolla att vi fått med just dina avelspoäng.
För Finland maila jyrki.v@svenskadreverklubben.se
För Norge maila charlott.j@svenskadreverklubben.se
🇫🇮 🇳🇴