SE14267/2018 J SE VCH SE UCH VARGJÄGARENS BAMSE

Hundens namn inkl. titlar: SE14267/2018 J SE VCH SE UCH VARGJÄGARENS BAMSE

Födelsedatum: 2018-01-16

Färg: Röd & vit

Moderns namn: Dreverstigen Äster
Moderns regnr: Se19608/2014

Faderns namn: Doverdalens Zacko
Faderns regnr: Se36084/2014

Bamse är spårnoga, långsamtgående, har bra skall, säker återgång. Han är dessutom en  bra eftersökshund samt en tillgiven familjemedlem.

Från: Lars Månsson <tjolantas@yahoo.com>
Telefon: 0703628555 / 0703108631
Ort: Hörby