Program DS 2019

Nedan finner ni preliminärt program för Dreverstämman 2019
(Ändringar kan komma att ske)

Fredag 14/6

17.00 – CS sammanträder

20.00 – Middag

Lördag 15/6

8.30-9.30 – Agria Breed Profile. Veterinär Anna Tranell Lindström kommer att visa hur drevern ser ut i Agrias rasstatistik

9.30-11.00 – Jakt & Utställningskommittén – Workshop kring ny policy angående användande av pejl under drevprov

10.00 – Kaffe

11.00-12.00 – Avelskommittén

12.00 – Lunch

13.00 – Stämma

14.30 – Kaffe

15.00 – Stämma

19.00 – Middag