Valpar väntas i maj

Tikens namn: River Race Blanca
Tikens regnr: SE20959/2017
Länk SKK Hunddata 

Hanens namn: Torpmyrens Viggo
Hanens regnr: SE29912/2016
Länk SKK Hunddata

Blanca startad på jaktprov med 1+1 rå 36 EP, 5 i bla drevarbete, 4 i skall. Blanca kommer ur en mycket jämn kull där 8/9 är startade med minst 1 pris på jaktprov före 2 års ålder.

Viggo startad på jaktprov med 1+1 rå, 31 EP. 5 i bla drevarbete och skall. Viggo kommer ur en mycket jämn kull där 5/6 i livet är startade med minst 1 pris på jaktprov.

För mer info ring Johan Lindström, River Race Kennel. 0736169413