Valpar födda 28/2

Tikens namn: Bärstaskogens Holly (Vann Sydsvenskan 2022)
Tikens regnr: SE31961/2019
Tik hunddata SSK-länk: https://dreverdata.se/utdata-oversikt?regNr=SE31961%2F2019

Hanens namn: Simbackens Charmis SEJCH SEUCH
Hanens regnr: SE52751/2016
Hane hunddata SSK-länk: https://dreverdata.se/utdata-oversikt?regNr=SE52751/2016

Meddelande:
Både tiken och hanen har mycket bra mentalitet. Holly vann Sydsvenskan 2022 med 69p. Hon har fått en 5:a i skall, drevsäkerhet, nyansering, samarbete och lydnad på proven. Holly har 5 rådjursettor och 1 hjortetta.
Båda hundarna har stor jaktlust. Charmis har 4 rådjursettor och 1 haretta.

Kennelnamn: Drevjägarens kennel
Valpar väntas: Födda 28/2 2023

Från: Peter Nilsson <peter.jagaren.nilsson@telia.com>
Telefon: 0705808051