Parning planerad i maj

Tikens namn:   SE42749/2016 SE JCH SE VCH SE UCH Ackers Pata SKK HUNDDATA

Hanens namn: SE49526/2019 J  Härads Chase SKK HUNDDATA

Härads Chase är en riktig komet liksom tiken! Parning planerad i maj.

Brian Lundberg, 072-7422207