Valpar väntas i maj

SE J Biabys Lycka, SE14248/2016

En ärlig och drevsäker tik med mycket tätt skall som ofta får viltet att bukta trångt.

Lycka har ett väldigt stort intresse för rådjur men driver även räv och hjort.

På jaktprov har hon presterat 3 st 1a pris på rå. 

Hemma är hon en lugn och trevlig familjehund som gärna ligger i soffan. 

Lyckas tidigare avkommor har visat sig vara tidiga i jakten samt väldigt ärliga och drevsäkra. 

SE JCH ,SE UCH, NO UCH Jaktgåvans Oden, SE50323/2019. En mycket ärlig och drevsäker hane med ett tätt och fint nyanserade skall. Oden är en allround hund med utmärkt jaktlust och har flera 1a pris på rå, räv och hjort. Excellent på utställning. En snäll och trevlig familjehund.

Parningen är godkänd av avelsrådet 

Äskekärrets Kennel 

Tikägare – Edin.T 

070-7725102

Hanhundsägare – Karin.K 

070-889 81 79

Parningen är genomförd i början av mars.