Valpar födda 2019-12-19

Tikens namn: J Ekarpsgårdens Ullis I
Tikens regnr: SE51843/2013
Länk SKK Hunddata

Hanens namn: SUCH Haddebos Säpo
Hanens regnr: SE49416/2016
Länk SKK Hunddata

Drevervalpar födda 19 dec.2019 e UCH Haddebos Säpo u J Ekarpsgårdens Ullis 1. Detta är en parning i rakt nedstigande led undan min stamtik JCH Vippa som föddes för 51 år sedan.  Säpo har 1+1 rå på bägge sina starter. Han har både BIR och BIM på utställning. Ullis blev bästa unghund på Skåneprovet. Alla hennes valpar i första kullen har tagit minst 1:apris på jaktprov, och därmed fick hon avelsdiplom i guld. I denna kullen har 4 valpar tagit BIR eller BIM på utställning. Detta blir Ullis sista kull ( livmodern bortopererad).

Valparna säljes med fullständig garanti. Lars Larsson, Annedal, Hässleholm. Tel. 0733 248411 eller 0451-10408. annedalsdreverkennel@hotmail.com


Ekarpsgårdens Ullis 1